BLUUD

teátr

Hrajeme v Divadle Orfeus
www.orfeus.cz

Představení pro děti > program 2022

MOLIÈRE

Směšné preciózky

Baroko v klasickém hávu naruby! V našich zemích takřka neznámá a neprávem opomíjená Molièrova jednoaktová fraška dává vzniknout opulentní, barvami i stíny hýřící podívané v neotřelém stylu kabaroque.

Burleskní a lehce kabaretní představení je protikladem dnešním manýristickým snahám o co nejautentičtější baroko. Poprvé byla uvedena v roce 1659 a sklidila obrovský úspěch, neboť se s chutí vysmívá všem fiflenám a floutkù, nadutosti, povýšenosti a preciozitě - tedy prázdné duchaplnosti.

PRECIÓZKY – Aktovka francouzského klasika se vysmívá preciozitě, vyumělkovanému stylu celebrit tehdejší doby. Pařížská aristokracie se scházela v salónech, aby pěstovala vytříbené chování s dùrazem na výjimečnost a vznešenost mravù a řeči. Chování a mluva se pak stávaly strojené a odtržené od reality.
Hlavními podněcovateli byly ženy, tzv. preciózky, milující duchaplnou konverzaci a vytříbený vtip. Debaty v jejich salónech, dotýkající se jak vědy a umění, tak i módy, jazyka a hlavně lásky a galantní koketérie či pravidel dvoření, byly tak mocně vznešené, až byly naprosto banální a tupé. Chování preciózek a atmosféra aristokratických salónù pak byla napodobována i nižší šlechtou a měšťany, kde se původně exkluzivní preciózní styl stává více strojeným, povrchním a dokonce afektovaným. Tomuto napodobování formy se Moliere ve své satiře vysmívá prostřednictvím dvou mladých vesnických žen, které se snaží svým chováním přiblížit pařížským salónùm.

PREMIÉRA: 11. června 2015
REŽIE:
Štěpán Smolík
DRAMATURGIE:
Moe Binarová
HRAJÍ:
Petra Černohorská
Veronika Chruščová
Kristýna Flanderová
Kamil Kessler
Jiří Sládeček
Štěpán Smolík,
Petr Škopek,
Jan Lukeš
SVĚTLA A ZVUK:
Petr Škopek
KOSTÝMY:
Honza Lukeš-Vodseïálková
DEKORACE:
František Černohorský
GRAFIKA: Tomáš Rychlý
Délka představení:
1:45 (bez přestávky)

RENÉ DE OBALDIA

Mopslíkem z lásky

Tři groteskní příběhy prodchnuté bezelstným milostným vzplanutím, bigamií, nevěrou, trojúhelníkem i sebeláskou korunuje nečekaně šťastný zločin!

Hořkosladké a černohumorné hříčky Zářná dvojčata, Velkovezír a Eduard a Agrippina francouzského dramatika a básníka nikdy neztrácí komediálnost, vtip a humor, a čím černější, tím lépe. Jsou to vždy dva muži a jedna žena, jejichž propletenec, z počátku romantický nebo aspoò snesitelný, se chtě nechtě mění v truchlohru. Nebohé postavy jsou vrženy do absurdních situací, aby následně byly nuceny jednat ještě absurdněji neřkuli ztřeštěněji.

Jeden z nejhranějších francouzských autorù na světě René de Obaldia, se narodil 22. října 1918 v Hong-Kongu. Matka byla Francouzka a otec panamský diplomat. Dětství prožil již ve Francii. Během druhé světové války byl pak čtyři roky internován ve Slezsku. Je nositelem řady literárních ocenění a v roce 1999 se jako uznávaný francouzský spisovatel stal členem Francouzské Akademie. Je autorem řady divadelních her, které mu získaly pozornost domácího i zahraničního publika. Komorní western „Du vent dans les branches de Sassafras“ byl dokonce přeložen do dvaceti jazykù (do češtiny v roce 1966 pod názvem Vítr ve větvích Sassafrasu). často ve svých hrách vytváří absurdní situace, do kterých přivádí postavy, aby je nechal následně jednat ještě absurdněji. Nikdy neztrácí komediálnost, vtip a humor, a čím černější, tím lépe. řada jeho jednoaktovek a hříček se blíží filmové grotesce (psal také pro film a televizi). Rád a s lehkostí si hraje s jazykem prostřednictvím hříček, odboček, literárních narážek či imitací nejrùznějších dialektù.

PREMIÉRA: 6. dubna 2013
REŽIE:
Štěpán Smolík
HRAJÍ:
Moe Binarová
Veronika Chruščová
Kamil Kessler
Jiří Sládeček
Štěpán Smolík
Petr Škopek,
Jan Lukeš
SVĚTLA A ZVUK:
Petr Škopek
KOSTÝMY:
Honza Lukeš-Vodseďálková
Délka představení:
circa 1:35 (bez přestávky)

 

Pohádka z dračí sluje

O tom, že vypravit se na draka se strašákem do zelí je na draka. A že na hlupáky je někdy kromě fištrónu zapotřebí pořádná dávka křenu. A možná přijde i drak!

Pùvodní pohádka pro děti byla nazkoušena v červenci 2016 a poprvé odehrána v rámci doprovodného programu Olympijské vesničky Rio Lipno 2016.

 

PREMIÉRA: 19. srpna 2016
REŽIE:
Štěpán Smolík
HRAJÍ:
Kristýna Skálová/
Petra Černohorská
Petr Škopek
Jan Lukeš/
Kamil Kessler
Štěpán Smolík
KOSTÝMY a VÝPRAVA:
Jana Lukeš
Délka představení:
40 minut (bez přestávky)

 
MOLIÉRE Směšné preciózky
 


 
RENÉ DE OBALDIA Mopslíkem z lásky
 


 
Pohádka z dračí sluje
 


připravujeme!

DIVADLO ORFEUS
Plzeňská 76
Praha 5

e-mail: divadlo@bluudteatr.cz
facebook.com/BluudTeatr